Valg i Danmark

Valg i Danmark handler denne side om. Her kan du finde alt om de forskellige typer af valg som vi har her i Danmark.

Folketingsvalg i Danmark

Hvert fjerde år er der Folketingsvalg for at vælge de 179 medlemmer, der de næste 4 år skal sidde i Folketinget. Ud af de 179 medlemmer er to af dem valgt af Grønland og to er valgt af Færøerne.

Den 4. December 1849 blev der afholdt det første folketingsvalg nogensinde i Danmark. Dette skete efter at man samme år den 5. juni havde skabt grundloven.

Det var her at man oprettede parlamentet ”Rigsdagen”, der bestod af Folketinget og Landstinget. Der hver havde deres helt egne valgregler. Dette tokammersystem gik man fra med grundloven fra 1953 – hvilket er den nuværende. Landstinget blevet altså opløst og siden da har Folketinget været Danmarks parlament.

Sidste gang vi havde et folketingsvalg var den 18. juni i 2015. Det næste folketingsvalg skal stå allersenest 17. juni 2019.

Regeringen skal træde tilbage, hvis den får stillet et mistillidsvotum fra Folketinget. Eller hvis det ikke lykkedes for regeringen at få finansloven vedtaget i Folketinget, så ville det typisk medføre regeringens fald. I en af disse tilfælde, så skal der enten udskrives et nyt valg eller så finder man en ny leder til forhandlingen efter dronningerunden.

Valgkredse

Kommunalreformen fra 2007 har opdelt Danmark i tre landsdele. Disse tre dele er opdelt i 10 storkredse med 92 opstillingskredse.

Hvornår er der folketingsvalg?

Med mindre det bliver udskrevet før, er der senest valg om…

 


Kommunalvalg i Danmark

Hvert fjerde år er der kommunalvalg i Danmark. Dette er helt fast og kan i modsætning til folktingsvalg, ikke variere i længe. Dette sker den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Det senest var tilbage i 2013, hvilket vil sige at det næste er november 2017. Valgperioden til kommunalbestyrelsen starter den 1. januar, der kommer kort efter valget i november måned. Dette vil altså sige, at den afgående kommunalbestyrelse fortsætter deres arbejde indtil den 31. december samme år. Herefter overtager de nyvalgte og der bliver skubbet rundt på mange poster.

Reelt set vælger man medlemmerne af Danmarks kommunalbestyrelser eller som du måske har hørt det blive kaldt – byrådet. I Københavns kommune vælges medlemmerne af Borgerrepræsentationen.

Kommunalvalget falder samtidig med det valg, der skal foretages til alle regionsrådene. Læs mere her.

Hvornår er der kommunalvalg?

Læs også:

2 ting som man aldrig fortryder at have købt

Her er hvorfor vi elsker at spise hjemmelavet sushi